SHAKE - Banana 4 dl

SHAKE - Banana 4 dl

milk, banana
1 650 Ft
01